4 Aralık 2010 Cumartesi

KMessageBox


Kolay mesaj dialog kutusu.
KNotification ile sesli bildirimin yanı sıra i18n uygulanmış bazı standart dialoglar için uyumlu fonksiyonlar içerir. Mesaj kutularındaki metinler otomatik olarak kaydırılır(wrapped).  Metin düz metin ya da zengin metin olabilir. Eğer metin düz metinse paragraf sonunu belirtmek için yeni satır karakteri kullanılabilir.
KDE 4 Port Rehberi:
Uygunsa, statik fonksiyonlar şimdi cancel düğmesini belirtmek için ek bir argüman alırlar. Varsayılan bir argüman sağlanırsa, bu yalnıza kodunuzu etkiler, eğer dontAskAgainName ve/veya seçeneklerini belirtirseniz. Bu durumlarda, ek bir parametre KStandardGuiItem::cancel() eski davranışa yönlendirir. Aşağıdaki fonksiyonlar etkilenir (fonksiyon argümanları listeden çıkarılmıştır):questionYesNoCancel()questionYesNoCancelWId()warningContinueCancel(),warningContinueCancelWId()warningContinueCancelList(),warningContinueCancelListWId()warningYesNoCancel()warningYesNoCancelWId(),warningYesNoCancelList()warningYesNoCancelListWId()messageBox(),messageBoxWId().
kmessagebox.png
KDE Message Box (questionYesNo() kullanılıyor)


Static Public Member Functions
static void about (QWidget *parent, const QString &text, const QString&caption=QString(),
 Options options=Notify)
static int createKMessageBox (KDialog *dialog, QMessageBox::Icon icon, const QString&text,
 const QStringList &strlist, const QString &ask, bool *checkboxReturn, Options options,
const QString &details=QString())
static int createKMessageBox (KDialog *dialog, const QIcon &icon, const QString &text, const QStringList &strlist, const QString &ask, bool *checkboxReturn, Options options,
const QString &details=QString(), QMessageBox::Icon notifyType=QMessageBox::Information)
static void detailedError (QWidget *parent, const QString &text, const QString &details,
const QString &caption=QString(), Options options=Notify)
static void detailedErrorWId (WId parent_id, const QString &text, const QString &details,
const QString &caption=QString(), Options options=Notify)
static void detailedSorry (QWidget *parent, const QString &text, const QString &details,
const QString &caption=QString(), Options options=Notify)
static void detailedSorryWId (WId parent_id, const QString &text, const QString &details,
const QString &caption=QString(), Options options=Notify)
static void enableAllMessages ()
static void enableMessage (const QString &dontShowAgainName)
static void error (QWidget *parent, const QString &text, const QString &caption=QString(),
Options options=Notify)
static void errorList (QWidget *parent, const QString &text, const QStringList &strlist,
const QString &caption=QString(), Options options=Notify)
static void errorListWId (WId parent_id, const QString &text, const QStringList &strlist,
const QString &caption=QString(), Options options=Notify)
static void errorWId (WId parent_id, const QString &text,
const QString&caption=QString(),
Options options=Notify)
static void information (QWidget *parent, const QString &text,
const QString&caption=QString(),
const QString &dontShowAgainName=QString(),
Options options=Notify)
static void informationList (QWidget *parent, const QString &text,
const QStringList&strlist,
const QString &caption=QString(), const QString&dontShowAgainName=QString(),
Options options=Notify)
static void informationListWId (WId parent_id, const QString &text,
const QStringList&strlist,
const QString &caption=QString(), const QString&dontShowAgainName=QString(),
Options options=Notify)
static void informationWId (WId parent_id, const QString &text,
const QString&caption=QString(),
const QString &dontShowAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int messageBox (QWidget *parent, DialogType type,
const QString &text,
constQString &caption=QString(),
const KGuiItem&buttonYes=KStandardGuiItem::yes(),
const KGuiItem&buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontShowAskAgainName=QString(),
Options options=Notify)
static int messageBoxWId (WId parent_id, DialogType type, const QString &text, constQString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonYes=KStandardGuiItem::yes(), const KGuiItem&buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontShowAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int questionYesNo (QWidget *parent, const QString &text, const QString&caption=QString(),
const KGuiItem &buttonYes=KStandardGuiItem::yes(), const KGuiItem &buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const QString&dontAskAgainName=QString(),
Options options=Notify)
static int questionYesNoCancel (QWidget *parent, const QString &text,
const QString&caption=QString(), const KGuiItem &buttonYes=KStandardGuiItem::yes(), const KGuiItem &buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int questionYesNoCancelWId (WId parent_id, const QString &text, const QString&caption=QString(), const KGuiItem &buttonYes=KStandardGuiItem::yes(),
const KGuiItem &buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int questionYesNoList (QWidget *parent, const QString &text, const QStringList&strlist,
const QString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonYes=KStandardGuiItem::yes(),
const KGuiItem&buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int questionYesNoListWId (WId parent_id, const QString &text, const QStringList&strlist,
const QString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonYes=KStandardGuiItem::yes(),
const KGuiItem&buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int questionYesNoWId (WId parent_id, const QString &text, const QString&caption=QString(), const KGuiItem &buttonYes=KStandardGuiItem::yes(), const KGuiItem &buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const QString&dontAskAgainName=QString(),
Options options=Notify)
static void queuedDetailedError (QWidget *parent, const QString &text, const QString&details,
const QString &caption=QString())
static void queuedDetailedErrorWId (WId parent_id, const QString &text, const QString&details,
const QString &caption=QString())
static void queuedMessageBox (QWidget *parent, DialogType type, const QString &text,
const QString &caption, Options options)
static void queuedMessageBox (QWidget *parent, DialogType type, const QString &text,
const QString &caption=QString())
static void queuedMessageBoxWId (WId parent_id, DialogType type, const QString &text,
const QString &caption=QString())
static void queuedMessageBoxWId (WId parent_id, DialogType type, const QString &text,
const QString &caption, Options options)
static void saveDontShowAgainContinue (const QString &dontShowAgainName)
static void saveDontShowAgainYesNo (const QString &dontShowAgainName, ButtonCoderesult)
static void setDontShowAskAgainConfig (KConfig *cfg)
staticbool shouldBeShownContinue (const QString &dontShowAgainName)
staticbool shouldBeShownYesNo (const QString &dontShowAgainName, ButtonCode&result)
static void sorry (QWidget *parent, const QString &text, const QString&caption=QString(),
Options options=Notify)
static void sorryWId (WId parent_id, const QString &text, const QString&caption=QString(),
Options options=Notify)
static int warningContinueCancel (QWidget *parent, const QString &text, const QString&caption=QString(), const KGuiItem&buttonContinue=KStandardGuiItem::cont(),
const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int warningContinueCancelList (QWidget *parent, const QString &text,
constQStringList &strlist, const QString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonContinue=KStandardGuiItem::cont(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int warningContinueCancelListWId (WId parent_id, const QString &text,
constQStringList &strlist, const QString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonContinue=KStandardGuiItem::cont(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int warningContinueCancelWId (WId parent_id, const QString &text, const QString&caption=QString(), const KGuiItem&buttonContinue=KStandardGuiItem::cont(),
 const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int warningYesNo (QWidget *parent, const QString &text, const QString&caption=QString(),
const KGuiItem &buttonYes=KStandardGuiItem::yes(), const KGuiItem &buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const QString&dontAskAgainName=QString(),
Options options=Options(Notify|Dangerous))
static int warningYesNoCancel (QWidget *parent, const QString &text,
const QString&caption=QString(), const KGuiItem &buttonYes=KStandardGuiItem::yes(),
const KGuiItem &buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int warningYesNoCancelList (QWidget *parent, const QString &text,
constQStringList &strlist, const QString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonYes=KStandardGuiItem::yes(), const KGuiItem&buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int warningYesNoCancelListWId (WId parent_id, const QString &text,
constQStringList &strlist, const QString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonYes=KStandardGuiItem::yes(), const KGuiItem&buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int warningYesNoCancelWId (WId parent_id, const QString &text, const QString&caption=QString(), const KGuiItem &buttonYes=KStandardGuiItem::yes(),
const KGuiItem &buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const KGuiItem&buttonCancel=KStandardGuiItem::cancel(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Notify)
static int warningYesNoList (QWidget *parent, const QString &text, const QStringList&strlist,
const QString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonYes=KStandardGuiItem::yes(),
const KGuiItem&buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Options(Notify|Dangerous))
static int warningYesNoListWId (WId parent_id, const QString &text, const QStringList&strlist,
const QString &caption=QString(), const KGuiItem&buttonYes=KStandardGuiItem::yes(),
const KGuiItem&buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const QString&dontAskAgainName=QString(), Options options=Options(Notify|Dangerous))
static int warningYesNoWId (WId parent_id, const QString &text, const QString&caption=QString(),
const KGuiItem &buttonYes=KStandardGuiItem::yes(), const KGuiItem &buttonNo=KStandardGuiItem::no(), const QString&dontAskAgainName=QString(),
Options options=Options(Notify|Dangerous))

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder