4 Aralık 2010 Cumartesi

KCModule


Yapılandırma modülleri(configuration modules) için temel sınıf. Yapılandırma modülleri eklenti olarak gerçekleştirilirler ve sadece gerekli olduğunda yüklenirler.
Modül prensipte değiştirilecek elemanı gösteren basit bir widgettır. Çok küçük bir arayüze sahiptir. Gerekli olan bütün yapışkan mantık (glue logic) ve the GUI bells and whistles(?) kontrol merkezi tarafından sağlanır ve modül yazarı bu konularla ilgilenmemelidir. 
Yapılandırma modülü yazmak için aşağıdaki gibi factory function içeren bir kütüphane yaratmanız gerekir :
 #include 

 K_PLUGIN_FACTORY(MyKCModuleFactory, registerPlugin() )
 K_EXPORT_PLUGIN(MyKCModuleFactory("yourLibName","name_of_the_po_file") )

Seçimli parametre "name_of_the_po_file" çevrilecek stringleri içeren mesajların hedefiyle uyumlu  olmalıdır. yourLibName için kütüphane ismi kullanmak yerine masaüstü dosyasında X-KDE-FactoryName ile tanımladığınız  başka bir isim kullanabilirsiniz. Bir kütüphanede birden fazla factory ye sahip olmak için iyi bir yöntem..
KCModule yapıcısı şu şekildedir görülmekterdir:
YourKCModule::YourKCModule( QWidget* parent )
  : KCModule( YourKCModuleFactory::componentData(), parent )
 {
  KAboutData *about = new KAboutData(
   name>, 0, ki18n( "..." ),
   KDE_VERSION_STRING, KLocalizedString(), KAboutData::License_GPL,
   ki18n( "Copyright 2006 ..." ) );
  about->addAuthor( ki18n(...) );
  setAboutData( about );
  .
  .
  .
 }

Eğer KCModule ün sadece bazı durumlar gerçekleştiğinde (örnekse sadece bazı testler geçildiğinde ulaşılabilir modüller listesinde göster) erişilebilir olmasını istiyorsanız .desktop dosyasında Hidden kullanabilirsiniz. Bir örnek:
Hidden[$e]=$(if test -e /dev/js*; then echo "false"; else echo "true"; fi)

Örnek verilen kodu kabukta çalıştırıyor ve stdout çıktısını Hidden değeri için kullanıyor (yani Hidden=true ya da Hidden=false olur).

Üye Enumeration BelgelendirmesiBu modül tarafından butonlar için kullanılan bir enumeration tipi. Sadece Help, Default ve Apply butonlarını kullanmalısınız. Geri kalanlar kullanılmamaktadır. NoAdditionalButton Ok ve Cancel dışında başka buton olmasını istemediğimizde kullanılabilir.

See also:

Enumerator:
   NoAdditionalButton
    Help
    Default
    Apply
    Export

Tanımlama kcmodule.h dosyasının 120. satırında.

Yapıcı ve Yıkıcı Belgelendirmesi


KCModule::KCModule(const KComponentData & componentData,
QWidget * parent = 0,
const QVariantList & args = QVariantList()
)[explicit]Bütün KControlModules için temel sınıf. 

Not:
    herhangi bir slota bağlanmadan burda değişti(changed) sinyali göndermeyin.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 97 satırında.


KCModule::~KCModule( ) 

Modülü yok eder.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 193 satırında.

Üye Fonksiyon Belgelendirmesi


const KAboutData * KCModule::aboutData( ) const [virtual]
Bu genellikle KBugReport için kullanılır.
Eğer yeniden yazarsanız(override) bir sabite işaretçi döndürmesi gerekir.

Returns:
   Bu modül için KAboutData 

Tanımlama  kcmodule.cpp dosyasının 247 satırında.
KConfigDialogManager * KCModule::addConfig(KCoreConfigSkeleton * config,
QWidget * widget
)[protected]

widget widgetını izlemek için KCoreConfigskeleton config ekler.
Bu fonksiyon çoklu ayar dosyalarıyla uğraşacaksanız yararlıdır.

Returns:
 kullanımdaki KCoreConfigDialogManager a işaretçi
Paramet:
config  kullanmak için KCoreConfigSkeleton 
widget izlemek için widget
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 128. satırında.KAuth::Action * KCModule::authAction( ) const
setAuthAction() ile ayarlanan önceki eylemi döndürür.
Öntanımlı olarak geçersiz eylemdir.
Returns:
    save() metodunu çalıştırmak için yetkilendirilmiş olan eylem.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 167. satırında.

void KCModule::authStatusChanged(int status ) [protected, slot]
Eğer bir tanesi değiştirilmişse yetkilendirme(auth) eyleminin durumu.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 172. satırında.

KCModule::Buttons KCModule::buttons( ) const
Hangi düğmelerin kullanılacağını gösterir.
Dönüş değeri Button enumeration tipinden gelen tiple veya işlemine sokulmuş değerdir.
See also:
KCModule::setButtons
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 118 satırında.

void KCModule::changed(bool state ) [signal]
Modül içeriklerinin değiştiğini gösterir. 
Ne zaman modülde gösterilen ayar durumu değişse sinyal yayılır.  Modul container ının kaydedilmemiş değişiklikleri takip etmesini sağlar.

void KCModule::changed( ) [protected, slot]
Bu slotu çağırmak changed(true) sinyalini yaymakla eşdeğerdir.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 280. satırında.

KComponentData KCModule::componentData( ) const
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 285. satırında.

QListKConfigDialogManager * > KCModule::configs( ) const

Returns:
varsa kullanımdaki KConfigDialogManager'ların listesi.
Tanılama kcmodule.cpp dosyasının 311. satırında.

void KCModule::defaults( ) [virtual, slot]
Ayarları mantıklı öntanımlı değerlere ayarlar.
Bu metod kullanıcı Default düğmesine tıkladığında çağrılır. Görünümü yararlı değerlere ayarlamalıdır.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 217. satırında.

QString KCModule::exportText( ) const
setExportText(); tarafından ayarlanan değeri döndürür.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 290. satırında.

void KCModule::load( ) [virtual, slot]
Ayar verilerini modüle yükler.
load metodu modülün kullanıcı arayüz elementlerinin ayar dosyalarında depolanmış güncel verilere göre davranmasını sağlar.
Ne zaman modül ayarları okuyup kullanıcı arayüzünü güncelleyecek olsa bu metod çağrılır.Bu, kullanıcı bütün değişiklikleri geri almak ve geçerli ayarları geri yüklemek için kontrol panelindeki "Reset" butonuna tıkladığında olur. Ayrıca yapıcıdan hemen sonra çağrılır.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 201. satırında.

bool KCModule::managedWidgetChangeState( ) const [protected]
Bu dialog daki otomatik yönetilen widgwtların değişme durumunu döndürür.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 229. satırında

bool KCModule::needsAuthorization( ) const
Daha önce setNeedsAuthorization() ile ayarlanan değeri dönderir.
Öntanımlı olarak false dur.
Returns:
modülün save() metodu yetkilendirme gerektiriyorsa true, yoksa false 
Tanımlama  kcmodule.cpp dosyasının 162. satırında.

QString KCModule::quickHelp( ) const [virtual]
quick-help metni döndürür.
Bu metod modül yapışık(docked) olduğu zaman çağrılır. quick-help metni modülün kısa bir tanıtımını ve yardım dosyalarına linkler içermelidir. Metin içinde QML format etiketlerini kullanabilirsiniz.
Not:
quick help metinlerinin tercüme ediliğine emin olun (i18n() kullanın).
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 306. satırında.

void KCModule::quickHelpChanged( ) [signal]
Modülün quickhelp metninin değiştiğini gösterir.
Modülün quickhelp metni değiştiğinde bu sinyali yayın. Tab halindeki dialoglar şeklinde gerçekleştirilen modüller her tab için ayrı quickhelp gerçekleştirmek isteyebilir.

QString KCModule::rootOnlyMessage( ) const
Bu modül için RootOnly message  ı alır.
Modül root yetkileri gerektiriyorsa ya da root ve normal kullanıcı için farklı davranması gerekiyorsa, normal kullanıcı tarafından kullanılacağı zaman modülün üst kısmında beliren mesajı düzenlemek faydalı olabilir. Bu modül bu düzenlenmiş mesajı döndürür. Herhangi bir tan ayarlanmamışsa, öntanımlı mesaj kullanılır.
Ayrıca bakın:
KCModule::setRootOnlyMessage
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 264. satırında.

void KCModule::rootOnlyMessageChanged(bool use,
QString message
)[signal]
Modülün root mesajının değiştiğini gösterir.
Modülün root mesajı değiştiğinde bu sinyali yayılır.
Since:
4.4

void KCModule::save( ) [virtual, slot]
Yapılandırma verisini kaydeder.
Save metodu ayar bilgisini kullanıcı arayüzünde gösterildiği şekilde ayar dosyasına depolar.
Eğer gerekliyse, bu metod ayrıca çalışan sistemi günceller, örnekse uygulamayı yeniden başlatarak. Bu işlem genelde güncelleme işlemlerinin KSettings::Dispatcher tarafından yapıldığı KSettings::Dialog modüllerine uygulanmaz.
Kullanıcı "Ok" ya da "Apply" düğmelerine tıkladıklarında save çağrılır.
KConfigXT kullanıyorsanız, kaydetme otomatik olarak halledilir ve sizin bununla ilgilenmenize gerek yoktur. Bir şekilde yeniden gerçekleştiriyorsanız ve KConfigXT kullanıyorsanız, bu fonksiyonu çağırmalısınız, aksi halde KConfigXT nin kaydetme seçenekleri çalışmayacaktır. Siz değişiklik yaparken changed() sinyallerinin yayılmasından sakınmak için, yeniden gerçekleştirmenizin en sonunda çağırın.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 209. satırında. 

void KCModule::setAboutData(const KAboutData * about ) 
aboutData() tarafından dönderilen KAboutData yı ayarlar(sets).
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 252. satırında.

void KCModule::setButtons(Buttons btn ) [protected]
Gösterilecek butonları belirler.
Help: bir "Help" butonu gösterir.
Default:  bir "Use Defaults" butonu gösterir.
Apply: kcontrol 'de bu bir "Apply" ve "Reset" butonu gösterir, kcmshell 'de bu bir "Ok", "Apply" ve "Cancel" butonu gösterecektir.
Eğer Apply tanımlanmamışsa, kcmshell bir "Close" butonu gösterecektir.
See also:
KCModule::buttons
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 123. satırında.

void KCModule::setExportText(const QString & text ) 
Veri dışarı aktarmak için kullanılan QString değerini belirler.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 295. satırında.

void KCModule::setNeedsAuthorization(bool needsAuth ) 
Modülün save() metodu yetkilendirme gerektiriyorsa ayarlanır.
Modül eğer yetki gerektiriyorsa bu özelliği true olarak ayarlayabilir.
Parametreler:
needsAuth Modülün save()  metodunun yetkilendirme gerektirip gerektirmeyeceğini söyler.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 146. satırında.

void KCModule::setQuickHelp(const QString & help ) [protected]
quick help belirler.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 300. satırında.

void KCModule::setRootOnlyMessage(const QString & message ) [protected]
RootOnly  mesajı ayarlar.
Eğer useRootOnlyMessage ayarlanmışsa bu mesaj modülün üst kısmında gösterilir. Hiç bir mesaj ayarlanmamışsa öntanımlı bir değer gösterilir.
Ayrıca:
KCModule::rootOnlyMessage
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 258. satırında

void KCModule::setUseRootOnlyMessage(bool on ) [protected]
RootOnly mesajın gösterilip gösterilmeyeceğini değiştirir.
on değerine göre, RootOnly mesajı gösterilecek ya da gösterilmeyecek.
See also:
KCModule::useRootOnlyMessage
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 269. satırında.

void KCModule::showEvent(QShowEvent * ev ) [protected, virtual]
QWidget den yeniden gerçekleştirilir.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 107. satırında.

void KCModule::unmanagedWidgetChangeState(bool changed ) [protected]
Elle yönettiğiniz widgetların durumu changed ve not changed arasında durum değiştirirken bu metodu çağır.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 241. satırında.

bool KCModule::useRootOnlyMessage( ) const
Normal kullanıcı olarak çalıştırıldığında KControl'ün RootOnly mesajı gösterip göstermeyeceğini belirler.
Bazı durumlarda (zaten bir tane varsa), modul RootOnly mesajı göstermek istemez. Bu fonksiyon KControl'e bir RootOnly mesajın gösterilip gösterilmeyeceğini söyler.
See also:
KCModule::setUseRootOnlyMessage
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 275. satırında.

void KCModule::widgetChanged( ) [protected, slot]
Yönetilen bir widget değiştiğinde, widget ayarları ve güncel ayarlar karşılaştırılır ve changed() sinyali yayılır.
Tanımlama kcmodule.cpp dosyasının 224. satırında.
Bu sınıf için belgelendirme şu dosyalardan yapılmıştır:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder