29 Kasım 2010 Pazartesi

KGlobal

Global nesnelere erişim için kullanılır. Process içerisinde sadece bir kez bulunan bazı merkezi nesnelere pointerlar yardımıyla erişim sağlar. KStaticDeleterBase in örneklerini yönetmekle de sorumludur.
Enumerationları:

enum CopyCatalogs { DoCopyCatalogs, DontCopyCatalogs }

Fonksiyonları

KComponentData activeComponent ()
QString caption ()
KCharsets * charsets ()
KSharedConfigPtr config ()
void deref ()
KStandardDirs * dirs ()
template
T findDirectChild (const QObject *object)
QObject * findDirectChild_helper (const QObject *parent, const QMetaObject &mo)
bool hasLocale ()
bool hasMainComponent ()
KLocale * locale ()
const KComponentData & mainComponent ()
void newComponentData (const KComponentData &c)
void ref ()
void setActiveComponent (const KComponentData &d)
void setAllowQuit (bool allowQuit)
void setLocale (KLocale *, CopyCatalogs copy=DoCopyCatalogs)
const QString & staticQString (const QString &str)
const QString & staticQString (const char *str)
mode_t umask ()

Fonksiyonları özetlersek;

 • KComponentData KGlobal::activeComponent ( ) şuanda aktif olan componentler için kullanılır.(KParts uygulaması gibi multi-component sistemlerde kullanışlıdır.)KAboutDialog ve KBugReport için kullanılmaz.
 • QString KGlobal::caption () pencere başlığı için bir text dönderir.
 • KCharsets * KGlobal::charsets () global karakter kümeleri için kullanılır.
 • KSharedConfig::Ptr KGlobal::config ( ) genel yapılandırma nesnelerini dönderir.
 • void KGlobal::deref() sadece bitmiş ref() tanımlamaları için kullanılır.
 • KStandardDirs* KGlobal::dirs () uygulamaların standart dirs nesnelerini dönderir.
 • T KGlobal::findDirectChild (const QObject *object )[inline] Seçilmiş bazı objelerin childlarını dönerir.
 • bool KGlobal::hasLocale ( ) :Kglobal in geçerli bir Klocal nesnesini dönderir.
 • bool KGlobal::hasMainComponent():geçerli bir KComponentData olup olmadığını dönderir.
 • KLocale * KGlobal::locale(): global locale nesne dönderir.
 • const KComponentData & KGlobal::mainComponent():Global component verisini dönderir. Bir uygulama da en az bir bileşende bulunur.
 • void KGlobal::ref():Var olan uygulamanın bitmesinden önceki bir çok işlem hakkında bilgi verir."last window closed" üzerindeki çıktı davranışı standarttır Ama bazı olaylarda last window closed daha uzun süre kullanılması gerekir yada herhangi system tray icon ile kullanılması gerekir.
 • void KGlobal::setActiveComponent (const KComponentData & d) :KAboutDialog ve KBugReport tarafından kullanılan aktif bileşenleri ayarlamaya yarar.
 • const QString & KGlobal::staticQString (const QString &str) :Static QString nesnesi oluşturmaya yarar.str parametresi alır ve string dönderir.
 • mode_t KGlobal::umask():Sürecin umask ını dönderir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder