9 Kasım 2010 Salı

KIcon

KIcon, QIcon sınıfından türetilmiş bir sınıftır. Yapıcıları hariç tüm metotları QIcon' dan miras alınmış. KDE simge özelliklerini sağlayan(destekleyen) QIcon sınıfının bir sarmalayıcı sınıfıdır. KIcon,Yükleme ve kaplama(grafik) performansına uygun bir KIconEngine ile Qicon oluşturmak için uygun bir sınıftır.

KIcon Constructors:

KIcon(const QString &iconName, KIconLoader *iconLoader, const QStringList &overlays) : Bir KDE stil ikonu ismini ve isteğe bağlı olarak özel bir ikon yükleyici alan yapıcıdır.
  • iconName : yüklemek için Kde ikonunun ismi
  • iconLoader : Bu ikonun yüklemesinde kullanılan yükleyici, ya da yerel ikon yükleyiciyi ön tanımlı olarak kullanabilmek için "null" olur
  • overlays : Bu ikonları uygulamak için overlays'lerin bir listesi
KIcon(const QString &iconName, KIconLoader *iconLoader) : Kolaylık sağlamak için aşırı yüklenmiş üye fonksiyondur. Yukarıdaki fonksiyonlardan tek farkı kabul ettiği parametredir.
KIcon(const QString &iconName) : Yukarıdaki yapıcı gibi aşırı yüklenmiş fonksiyonlardan biridir.
KIcon(const QIcon &copy) : Herhangi bir Qicon'u kopyalayan yapıcı
KIcon() : Boş bir ikon yapıcısı
~KIcon() : İkonu yok etmek için

Ek olarakta:

operator=(const KIcon &other)

Bu Yapıcıların kullanımını görmek için: kicon.cpp

Yönetici ailesinde KIcon kullanımı ile ilgili olarak:

  • widget = self.makeItemWidget(id_, name, description, type_, kdeui.KIcon(icon), state)
  • self.pushToggle.setIcon(kdeui.KIcon("media-playback-stop"))
  • self.labelIcon.setPixmap(kdeui.KIcon("document-encrypt").pixmap(48, 48))
  • self.labelIcon.setPixmap(kdeui.KIcon("document-decrypt").pixmap(48, 48))
  • self.pushToggle.setIcon(kdeui.KIcon("media-playback-start"))
  • self.pushEdit.setIcon(KIcon("preferences-other"))
  • self.pushDelete.setIcon(KIcon("edit-delete"))
Buradaki KIcon kullanımı nerdeyse birbiriyle aynı icon isimleri verilerek KIcon oluşturulmuş. Bunların içinde en göze çarpanı pixmap(48,48) metodu. Bu metod ise QIcon sınıfında aşırı yüklenmiş bir fonksiyondur.

QPixmap QIcon::pixmap ( int w, int h, Mode mode = Normal, State state = Off ) const


QSize(w, h) 'ın pixmap'ini geridöndürür. pixmap, beklediğimizden küçük olabilir ama daha büyük olmaz.

Not: QSize(w,h) fonksiyonu yükseklik ve genişliğin verilmesiyle bir boyut yapıcıdır.

Sonuç olarak KIcon'un kullandığı tüm metodlar için QIconu gönül rahatlığı ile kullanabiliriz.

Kaynaklar:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder