10 Kasım 2010 Çarşamba

KCmdLineOptions

Komut satırı seçeneklerini tutan sınıftır. Bu sınıf, birlikte kullanılacağı KCmdLineArgs sınıfına yönelik komut satırı argümanlarını ayrıştırmada ve bu argümanları tutmada güçlü olmasını sağlar.

#include şeklinde import edilir.

Sınıfın tanımlamasına http://api.kde.org/4.x-api/kdelibs-apidocs/kdecore/html/kcmdlineargs_8h_source.html adresindeki kcmdlineargs.h kodunun 48. satırından itibaren erişebiliriz:

class KDECORE_EXPORT KCmdLineOptions
{

friend class KCmdLineArgs;
friend class KCmdLineArgsStatic;
public:
KCmdLineOptions ();
KCmdLineOptions (const KCmdLineOptions &options);
KCmdLineOptions& operator= (const KCmdLineOptions &options);
~KCmdLineOptions ();
KCmdLineOptions &add (const QByteArray &name,
const KLocalizedString &description = KLocalizedString(),
const QByteArray &defaultValue = QByteArray());
KCmdLineOptions &add (const KCmdLineOptions &options);
restore
private:
KCmdLineOptionsPrivate *d; //krazy:exclude=dpointer (for operator=)

};

Yapıcı ve Yıkıcısı

KCmdLineOptions::KCmdLineOptions() ;Yapıcı
KCmdLineOptions::KCmdLineOptions(const KCmdLineOptions &options) ;Kopya yapıcı
KCmdLineOptions::~KCmdLineOptions() ;Yokedicisi

Üye fonksiyonları

KCmdLineOptions & KCmdLineOptions::add (const QByteArray & name,
const KLocalizedString & description = KLocalizedString(),
const QByteArray & defaultValue = QByteArray()
)

KCmdLineOptions & add (const KCmdLineOptions &options)
KCmdLineOptions & add (const QByteArray &name, const KLocalizedString &description=KLocalizedString(), const QByteArray &defaultValue=QByteArray())
KCmdLineOptions(const KCmdLineOptions &options)
KCmdLineOptions()
KCmdLineOptions & operator= (const KCmdLineOptions &options)
~KCmdLineOptions ()

Komut satırına option ekleme işlemi, optionun ismi,tanımlaması ve mümkün bir varsayılan değeri ile sağlanır.
KCmdLineOptions & KCmdLineOptions::add (const KCmdLineOptions & options ) :
Option ekleyen başka bir KCmdLineOption nesnesidir.

KCmdLineOptions & KCmdLineOptions::operator= (const KCmdLineOptions & options):
Atama operatörü

PyQt tarafından baktığımızda ise:

QApplication.__init__ (self, list-of-str argv) metodu içerisinde karşılaşıyoruz. Özel olarak QCmdLineOption gibi bir sınıf yoktur. Bir uygulama nesnesindeki window sistem ve yapıları argv içerisindeki argc komut satırı argümanı ile başlatır.

Bütün qt programları aşağıdaki komut satırı optionlarını otomatik olarak destekler:
*style=uygulamanın Gui stilini ayarlamak için kullanılır. Mümkün değerleri motif, windows ve platinum tür.
*stylesheet=Uygulamanın stylesheet ayarlamasının yapılabileceği kısımdır. Degeri içinde stylesheetleri içeren bir dosya yolu sayesinde alınmalıdır.
*session=uygulamanın bir önceki oturumunu iyileştirmek için kullanılır.
-widgetcount=Widgetlerin maximum sayılarını ve hatalı widget için debug mesajı yazdırır.
-reverse, Qt.RightToLeft için uygulamanın düzenli dosyalarını ayarlar.
-graphicssystem, widgets ve QPixmaps için kullanılan backend dosyalarını ayarlar.Degeri raster veya opengl olabilir.

Command line options:
-h ;yardım mesajını görüntüler.
-V ;SIP versiyon numarasını gösterir.
-c dir ;Kod dosyasını ismini verir.(Varsayılan olarak oluşturulmaz)
-d file ;Dökümantasyon dosyasının ismini verir.
-m file ; makefaile dosyasının ismini verir.
-I dir ;dosya eklendiğinde bu dosyayı gösterir.
-s suffix ;C++ Kaynak dosyası için suffix kullanımı
-p module ;oluşturulan c++ modulunun ismini
-file ;tanımlanan bir dosyanın ismini verir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder