8 Kasım 2010 Pazartesi

KUniqueApplication

KUniqueApplication, KApplication'dan türetilmiş bir sınıf. KApplication'dan farkı sadece tek süreç (process) kullanıyor olması. Genel olarak KApplication'un aynısıdır diyebiliriz.

KApplication harici eklenmiş metotlar şu şekilde:

  • addCmdLineOptions()
  • newInstance()
  • restoringSession()
  • setHandleAutoStarted()
  • start()
  • yapıcılar (KUniqueApplication())
  • yokediciler (~KUniqueApplication())

değişkenler ise:

  • StartFlag
  • NonUniqueInstance
Buradaki en önemli metot newInstance() metodu. Bununla uygulamanın bir kopyası oluşturuluyor. Bununla yaratılmış uygulamanın normal uygulama gibi davranması için NonUniqueInstance bayrağı start() ile belirlenmelidir. Eğer komut satırı özellikleri kullanmak isteniyorsa start'dan önce addCmdLineOptions() metodu çalıştırılmalıdır.

Bu sınıfın yönetici ailesinde ve diğer yerlerdeki kullanım şekli genelde şu şekilde oluyor:

app = KUniqueApplication(True, True)

Buradaki True olan değişkenler şu şekilde

GUIenabled -> False olursa GUI'yi kapatıyor. Varsayılan zaten True.
configUnique -> Eğer True yapılırsa, uygulamanın tekliği, uygulamanın yapılandırma dosyasındaki KDE grubunda bulunan MultipleInstances anahtar değerine bağlı olur.

Bunun yerine kullanılacak sınıf QApplication yerine QtSingleApplication olmalı bence. QtSingleApplication da QApplication sınıfından türemiş.

KUniqueApplication belgelendirme adresi:

http://api.kde.org/4.x-api/kdelibs-apidocs/kdeui/html/classKUniqueApplication.html


QtSingleApplication belgelendirme adresi:

http://doc.qt.nokia.com/solutions/4/qtsingleapplication/qtsingleapplication.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder