10 Kasım 2010 Çarşamba

KSystemTrayIcon

Miras diagramı:KSystemTrayIcon modülü, QSystemTrayIcon modülünü miras almaktadır.
QSystemTrayIcon sistem tepsisindeki bir uygulama için bir ikon oluşturmamızı sağlar. Modern işletim sistemlerinin hemen hemen hepsinde masaüstünün özel bir yerinde sistem çekmecesi veya bildirim alanı diye adlandırılan bir bölüm bulunur. Bu bölümde sistemde çalışır durumdaki uygulamaların ikonları ve kısa mesajları görüntülenir.
KSystemTrayIcon KDE platformunda kullanılır. Sistem tepsisinde bir ikona sol mouse butonuyla tıklandığında uygulamanın ana penceresi açılır, sağ mouse butonuyla tıklandığında popup menü ile uygulamaların listesi gösterilir.

Public Slotlar
void
KSystemTrayIcon::toggleActive()
: toggle üzerine girdi olup olmadığını dinler.

Sinyaller:

void quitSelected(): Bir işlemi yerine getirdikten sonra ana pencerenin kapatılmasına yarayan sinyaldir.
Public üye fonksiyonlar:

KSystemTrayIcon (QWidget *parent=0): Sınıfın yapıcısıdır. Tepsi penceresine tıklandığında parent widget görünür.
KSystemTrayIcon (const QString &icon, QWidget *parent=0): Yukarıdaki yapıcıyla aynı işi yapar ancak ayrıca sistem tepsisinde kullanılabilecek ikonun ismiyle tanımlanmasını sağlar.

KSystemTrayIcon (const QIcon &icon, QWidget *parent=0): Yukarıdaki yapıcıyla aynı işi yapar.

~KSystemTrayIcon (): Sınıfın yokedicisi.

KActionCollection * actionCollection (): Context menu içindeki olaylara kolay erişim için kullanılır.

QWidget * parentWidget () const: Yapıcı tarafından atanan QWidget'i döndürür.

bool parentWidgetTrayClose () const : Bu fonksiyon false değeri döndürdüğünde pencere kapatma işlemi normal olarak gerçekleştirilir. True değeri döndürdüğünde sistem tepsisiyle ilişkili bir işlem gerçekleştirilir.

static QIcon loadIcon (const QString &icon, const KComponentData &componentData=KGlobal::mainComponent()): Verilen componentDatanın ikon yükleyici sınıfı kullanılarak bir icon yüklenir. Bu ikon sadece sistem tepsisinde gösterilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder